SPONSORED

จีนต้องการสนามบิน อีกหลายร้อยแห่ง

ตั้งแต่ปี 1979 ที่อดีตผู้นำประเทศจีนอย่างเติ้งเสี่ยวผิง ได้ปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนให้เปิดประเทศมากขึ้น ต้องบอกว่า นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ปี 1980 GDP ของจีน 15 ล้านล้านบาท ปี 2018 GDP ของจีน 429 ล้านล้านบาท ขนาด GDP ของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า และปัจจุบัน มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลก โดยมีสัดส่วนถึง 16% ของ GDP ทั้งโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 1980 รายได้เฉลี่ยต่อหัว 14,900 บาท ปี 2018 รายได้เฉลี่ยต่อหัว 306,000 บาท การที่ชาวจีนมีรายได้มากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ มากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ การเดินทางด้วยเครื่องบิน..
20 มิ.ย. 2019
© 2023 Longtunman. All rights reserved.