SPONSORED

<ผู้สนับสนุน> ความมั่นคง ของคนรุ่นใหม่

ถ้าพูดคำว่า ความมั่นคง เราจะคิดถึงอะไรบ้าง เราจะรู้สึกถึงความมั่นคงได้ คงจะต้องมีหลายปัจจัยประกอบกัน โดยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก คือ เราควรจะต้องมีการงานที่มั่นคง มีการเงินที่ดี และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อน เราก็คงจะนึกถึงภาพตัวเองทำงานหนักทั้งวันอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ ที่มีการแข่งขันสูง หรือไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ดูเหมือนจะไม่ชอบทำงานบริษัทกันแล้ว แต่อยากที่จะทำอะไร และมีอะไรเป็นของตัวเอง
6 มี.ค. 2018
© 2022 Longtunman. All rights reserved.