Tag: ออสเตรเลีย

สรุปเศรษฐกิจ ประเทศออสเตรเลีย

สรุปเศรษฐกิจ ประเทศออสเตรเลีย

ถ้าพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านการเงิน
ประเทศไทย วิกฤตการณ์ ต้มยำกุ้ง ปี 1997
สหรัฐอเมริกา วิกฤตการณ์ แฮมเบอร์เกอร์ ปี 2007

แต่รู้หรือไม่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่ง ที่ตั้งแต่ปี 1991 ก็ไม่เคยประสบกับวิกฤตทางการเงินอีกเลย รวมเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี

ประเทศนั้นก็คือ ออสเตรเลีย นั่นเอง

นั่นก็หมายความว่า คนรุ่นใหม่ของประเทศออสเตรเลียยังไม่เคยเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลย..

แล้วออสเตรเลียทำได้อย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 5 ปี

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 5 ปี

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งที่สุด ในรอบ 5 ปี

ประเทศไหน มีปริมาณลิเทียมสำรองมากสุดในโลก?

ประเทศไหน มีปริมาณลิเทียมสำรองมากสุดในโลก?

ประเทศไหน มีปริมาณลิเทียมสำรองมากสุดในโลก?

ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?

ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?

ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?

รู้ไหม ประเทศไหนผลิตทองมากสุดในโลก

รู้ไหม ประเทศไหนผลิตทองมากสุดในโลก

รู้ไหม ประเทศไหนผลิตทองมากสุดในโลก