Tag: ไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์ ดินแดนแห่งหนี้

ไอร์แลนด์ ดินแดนแห่งหนี้

ไอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีหนี้ภาคเอกชนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
โดยหนี้ดังกล่าวสูงกว่า 400% ของ GDP
เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง