Tag: ์NaRaYa

กระเป๋า NaRaYa มีรายได้เท่าไร

กระเป๋า NaRaYa มีรายได้เท่าไร

คุณวาสนา ลาทูรัส เกิดในครอบครัวคนจีน เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวพาชมเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปาการ และที่นั่นเขาได้พบรักกับ Vassilios Lathouras หนุ่มจากประเทศกรีซ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของกระเป๋าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย

กระเป๋า NaRaYa มีรายได้เท่าไร?

กระเป๋า NaRaYa มีรายได้เท่าไร?

คุณวาสนา ลาทูรัส เกิดในครอบครัวคนจีน เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวพาชมเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปาการ และที่นั่นเขาได้พบรักกับ Vassilios Lathouras หนุ่มจากประเทศกรีซ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของกระเป๋าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย