SPONSORED

กรณีศึกษา TTTBB ขายทรัพย์สินเข้ากองทุน JASIF

ผู้สนับสนุน.. เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า.. อินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัย ม้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัย จะเป็นสัดส่วนที่ยังไม่สูง แต่นั่นก็หมายถึง โอกาสในการเติบโตที่ตามมาในอนาคต.. เรื่องนี้ส่งผลให้ Triple T Broadband บริษัทในกลุ่ม JAS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ 3BB กำลังจะขายทรัพย์สินเพิ่มเติม เข้ากองทุน JASIF แล้วทำไม TTTBB ต้องขายทรัพย์สินเข้ากองทุน JASIF? ลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟัง

18 ต.ค. 2019

© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.