Tag: 9/11

เหตุการณ์ 9/11 ที่โลกไม่เคยลืม

เหตุการณ์ 9/11 ที่โลกไม่เคยลืม

เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 หรือที่เรารู้จักในชื่อ 9/11
เป็นการโจมตีแบบพลีชีพทางอากาศของผู้ก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่า
กลุ่มอัลกออิดะฮ์จำนวน 19 คน

เหตุการณ์ 9/11 ที่โลกไม่เคยลืม

เหตุการณ์ 9/11 ที่โลกไม่เคยลืม

เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 หรือที่เรารู้จักในชื่อ 9/11
เป็นการโจมตีแบบพลีชีพทางอากาศของผู้ก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่า
กลุ่มอัลกออิดะฮ์จำนวน 19 คน

โดยผู้ที่ริเริ่มการก่อเหตุร้ายในครั้งนี้คือ คาลิด เชค โมฮัมเหม็ด โดยเขาได้นำแผนการดังกล่าวไปบอกกับ อุซามะฮ์ บิน ลาดิน ในปี 1996 และ 2 ปีหลังจากนั้น บิน ลาดิน ก็ได้เริ่มดำเนินการตามแผนอย่างจริงจังตามที่คาลิด เชค โมฮัมเหม็ด แนะนำ