SPONSORED
SPONSORED

“ธุรกิจกำจัดขยะ” กิจการที่ Bill Gates เลือกลงทุน

Bill Gates กำลังลงทุนในธุรกิจอะไรอยู่? คำถามนี้อาจเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย Bill Gates เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเทคโนโลยีของโลก แต่รู้ไหมว่าตอนนี้ Bill Gates ไม่ได้ถือหุ้นแค่ Microsoft เท่านั้น แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่เขาคิดว่าดี มีอนาคต สัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ Bill Gates ในตอนนี้ บริษัท Microsoft (MSFT) 10.6% ของมูลค่าพอร์ต บริษัท Waste Management (WM) 7.6% ของมูลค่าพอร์ต บริษัท Caterpillar (CAT) 6.5% ของมูลค่าพอร์ต เราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าไม่นับรวมบริษัท Microsoft บริษัทที่ Bill Gates ถือมากสุดก็คือ Waste Management Waste Management เป็นบริษัทอะไร ทำไม Bill Gates ถึงเลือกลงทุนในบริษัทนี้ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
12 มี.ค. 2019
© 2022 Longtunman. All rights reserved.