Tag: CIMB-Principal

<ผู้สนับสนุน> CIMB-PRINCIPAL “กองทุนแรก” ที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนาม

<ผู้สนับสนุน> CIMB-PRINCIPAL “กองทุนแรก” ที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนาม

ถึงแม้ว่าเวียดนามในตอนนี้จะยังมี GDP น้อยกว่าไทย
แต่รู้ไหมว่า

ในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนประเทศเดียว..

กองทุนที่เก่งเรื่องหุ้น

กองทุนที่เก่งเรื่องหุ้น


กองทุนที่เก่งเรื่องหุ้น / โดย เพจลงทุนแมน
ถ้าจะถามว่าในช่วง 2-3 ปีนี้
บริษัทจัดการกองทุนไหนเก่งเรื่องหุ้นที่สุด
คำตอบที่ได้ หนึ่งในนั้นคงเป็น บลจ. นี้
CIMB-Principal