กรณีศึกษา เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ ธนาคาร CIMB THAI เป็นธนาคารที่ชนะใจนักลงทุน

การที่จะตัดสินใจใช้บริการหรือเป็นลูกค้าธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หลายคนมักเลือกธนาคารที่มีชื่อเสียง ตัดสินใจเลือกเพราะความคุ้นเคย หรือความสะดวกในการเข้าถึงสาขา ตรงนี้เองที่เป็นหนึ่งในเหตุผลทำให้ธนาคารขนาดใหญ่มีลูกค้าในมือจำนวนมหาศาล แต่ในยุค Digital ทำให้การบริการทางการเงินเข้าถึงได้สะดวกสบาย ข้อจำกัดลดลง ธนาคารยักษ์ใหญ่จึงไม่ได้เป็นผู้นำทางการเงินในทุกด้านอีกต่อไป การแข่งขันนั้นกลับไปขึ้นกับความสามารถเฉพาะทาง ความคล่องตัวในการนำเสนอบริการทางการเงิน รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันมีธนาคารขนาดเล็กแห่งหนึ่ง เป็นผู้นำตลาดด้านการลงทุนหลากหลายประเภท ธนาคารนั้นมีชื่อว่า CIMB THAI
10 มิ.ย. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.