กรณีศึกษา ข้อมูลส่วนตัว กำลังถูกโจรกรรมโดยไม่รู้ตัว

โลกมีประชากร 7,830 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4,660 ล้านคน หรือ 60% จากประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีประชากร 69.9 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 48.6 ล้านคน หรือ 70% จากประชากรทั้งหมดของประเทศ ตัวเลขนี้กำลังบอกกับเราว่ามนุษย์บนโลกกำลังค่อย ๆ เดินทางเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มใบ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอาจไม่รู้ตัวหรืออาจรู้ตัวแต่ก็ยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไข นั่นคือข้อมูลส่วนตัวของเราที่เคยหวงแหน เมื่อเข้าสู่สารพัดช่องทางในโลกออนไลน์ ได้ถูกจัดเก็บเพื่อนำไปขายต่อให้แก่นายหน้าค้าข้อมูล หรือเรียกว่า Data Broker
10 มิ.ย. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.