Tag: Ever-Sharp

กรณีศึกษา วงจรชีวิตธุรกิจ SHARP

กรณีศึกษา วงจรชีวิตธุรกิจ SHARP

“เราควรสร้างสินค้า ที่คนอื่นอยากเลียนแบบ”
ประโยคนี้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของคุณโทคุจิ ฮายาคาวา

คุณฮายาคาวาเป็นผู้ก่อตั้ง SHARP บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จากญี่ปุ่น
ใครจะคิดว่าสินค้าที่สร้างชื่อให้กับคุณฮายาคาวากลับไม่ใช่วิทยุหรือโทรทัศน์ แต่เป็น “ดินสอกด”

จากธุรกิจดินสอกดค่อยๆ ขยายและเติบโตเป็นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามเรื่องของ SHARP กลับไม่ได้มีแต่ความสำเร็จ
ปัจจุบันราคาหุ้นของ SHARP ลดลงมามากกว่า 90% ภายในระยะเวลา 20 ปี

เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง