สรุป การรุกเข้าสู่ธุรกิจ EV ของ ปตท. ในปีนี้ และอนาคต

ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้พลังงานของเรา กำลังหันเข้าหาพลังงานสะอาด ส่งผลให้บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานดั้งเดิม ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับยุคการเปลี่ยนผ่าน และพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ หากพูดถึงในประเทศไทย คงหนีไม่พ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่กำลังวางกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ไปกับกลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต หนึ่งในนั้น ก็คือ กลุ่มธุรกิจ “EV Value Chain” หรือธุรกิจพลังงานไฟฟ้าครบวงจร แล้ว ปตท. จะรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อย่างไร ?
5 พ.ค. 2022
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.