ผู้สนับสนุน.. เปลี่ยนแปลงโลกได้ กับกองทุน K-CHANGE

พวกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์ยุคใดได้สัมผัส ผู้คนมากมายหลุดพ้นจากความยากจน มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้อายุขัยของเรายืนยาวเป็นประวัติการณ์ แต่ท่ามกลางความก้าวหน้า ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาล จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศและน้ำให้เสื่อมโทรมลงทุกวัน ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างมากขึ้น ผลักผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพที่ดี ให้ออกไปจากสังคมมากขึ้นทุกที ถึงแม้โลกจะเต็มไปด้วยปัญหา แต่ก็ใช่ว่าเราจะไร้ซึ่งความหวัง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ที่ทุกวันนี้ตื่นตัวกับปัญหาเหล่านี้แล้ว
8 พ.ค. 2019
© 2021 Longtunman. All rights reserved.