Tag: k-change

ผู้สนับสนุน.. เปลี่ยนแปลงโลกได้ กับกองทุน K-CHANGE

ผู้สนับสนุน.. เปลี่ยนแปลงโลกได้ กับกองทุน K-CHANGE

พวกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์ยุคใดได้สัมผัส
ผู้คนมากมายหลุดพ้นจากความยากจน มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้อายุขัยของเรายืนยาวเป็นประวัติการณ์

แต่ท่ามกลางความก้าวหน้า ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาล

จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศและน้ำให้เสื่อมโทรมลงทุกวัน

ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างมากขึ้น
ผลักผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพที่ดี ให้ออกไปจากสังคมมากขึ้นทุกที

ถึงแม้โลกจะเต็มไปด้วยปัญหา แต่ก็ใช่ว่าเราจะไร้ซึ่งความหวัง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ที่ทุกวันนี้ตื่นตัวกับปัญหาเหล่านี้แล้ว