Tag: Kodak

กรณีศึกษา FUJIFILM ทำอย่างไร ให้ไม่ล้มเหมือน KODAK

กรณีศึกษา FUJIFILM ทำอย่างไร ให้ไม่ล้มเหมือน KODAK

หากให้ยกตัวอย่างของ Disruption ในโลกธุรกิจ
หนึ่งในเรื่องยอดนิยมจะมีเรื่องของ Kodak และ Fujifilm

ในอดีต Kodak และ Fujifilm ต่างก็เป็นบริษัทฟิล์มระดับต้นๆ ของโลก

แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น และโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ธุรกิจฟิล์มที่เคยรุ่งเรืองได้กลายเป็นสินค้าที่ไม่มีคนสนใจ

และเรื่องนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ Kodak ล้มละลาย..