SPONSORED

THE FORESTIAS เมืองต้นแบบแห่งแรกของโลกกับแนวคิดการผสานป่าเข้ากับเมือง

ผู้สนับสนุน.. ปัญหารถติด ฝุ่นพิษ PM 2.5 รวมถึงความวุ่นวายจากการอาศัยร่วมกับคนจำนวนมาก ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คนเมืองอย่างเราต้องเจออยู่เป็นประจำๆ แน่นอนว่าการที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทุกวัน ย่อมส่งผลเสียต่อเรา ไม่เพียงแค่สุขภาพร่างกาย แต่ยังทำให้เกิดความเครียดสะสม ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทางจิตด้วย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อม และที่อยู่ศัย ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขอย่างยั่งยืนให้กับผู้พักอาศัย
28 ต.ค. 2019
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.