Tag: VENEZUELA

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ Venezuela

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ Venezuela

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ Venezuela

สรุปเรื่อง Hyperinflation ของเวเนซุเอลา

สรุปเรื่อง Hyperinflation ของเวเนซุเอลา

ภาพเงินเวเนซุเอลาที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนถนนอย่างไร้ค่า
เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่เรียกว่า
Hyperinflation
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
ลองอ่านเรื่อง เวเนซุเอลา ที่ลงทุนแมนเคยเขียนทั้งหมด
มีทั้งหมด 4 ตอน

BITCOIN กับเงินเฟ้อในเวเนซุเอลา

BITCOIN กับเงินเฟ้อในเวเนซุเอลา

หากใครได้ยินชื่อประเทศเวเนซุเอลา
คงถึงนึกถึงแต่สาวงามเจ้าของมงกุฎนางงามจักรวาลหลายสมัย
แต่รู้หรือไม่?
เงินสกุลดิจิตอลอย่าง BITCOIN กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจในประเทศเป็นอย่างมาก