ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

ผู้สนับสนุน..
ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน / โดย ลงทุนแมน

“ปีหมูการลงทุนจะไม่หมูอีกต่อไป”

ถ้าเราลองมาดูดัชนีของตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ย้อนหลัง

ตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 1,760 จุด
พฤศจิกายนอยู่ที่ 1,667 จุด
ธันวาคมอยู่ที่ 1,672 จุด
ล่าสุดอยู่ที่ 1,623 จุด (ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน ดัชนีลดลงมามากถึง 137 จุด คิดเป็นการลดลงถึง 7.8%
ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดทุน

สาเหตุของความผันผวนนี้เกิดขึ้นจากอะไร?
แล้วแบบนี้เราจะยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่หรือไม่?

เรื่องนี้มีคำตอบ..

หลังจากวิกฤติซับไพรม์เมื่อ 10 ปีก่อน สหรัฐอเมริกาได้ลดดอกเบี้ยเข้าใกล้ 0% และมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการเพิ่มเงินปริมาณมหาศาลเข้าสู่ระบบ หรือเรียกว่า QE

มาตรการนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาฟื้นตัวจากวิกฤติมาได้

ต่อมาเมื่อปลายปี 2015 ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้น แต่นั่นก็เป็นการนำมาซึ่งความกังวลของตลาดทุน

ไม่เพียงเท่านั้น ในปีที่ผ่านมายังมีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่ส่งผลให้การลงทุนทั่วโลกต้องชะลอตัวลง

พอเรื่องเป็นแบบนี้ การลงทุนเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจึงมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงขึ้น แต่ทางเลือกที่ปลอดภัยอย่างการนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนก็อาจจะยังไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้

แล้วจะมีการลงทุนแบบไหนที่สามารถสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นและชนะเงินเฟ้อ
และไม่ต้องกังวลว่าเงินต้นของเราจะลดลง?

กองทุน K Guaranteed 5 Years B Fund (KGT5YB) จากบลจ.กสิกรไทย เป็นกองทุนมีประกันกองทุนเดียวในไทยที่กำลังจะเปิดขายอีกครั้ง หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีตอนเปิด IPO ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2561

ความโดดเด่นของกองทุนนี้ที่ไม่เหมือนใครก็คือ ถ้าเราลงทุนในกองทุน KGT5YB ครบเป็นระยะเวลา 5 ปี เงินลงทุนของเราจะได้ “รับประกันเงินต้น 100%” ในขณะที่หากต้องการขายก่อนครบ 5 ปี ก็สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ

หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เราจะไม่ต้องกังวลว่าเงินต้นจะลดลง และยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ด้วยนั่นเอง

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาลองดูตัวอย่างกัน

สมมติว่า เราซื้อกองทุน KGT5YB

ในกรณีที่เราขายคืนก่อนครบอายุโครงการ..

ถ้ากองทุนมีมูลค่าต่อหน่วยของกองทุน (NAV) เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เราก็จะสามารถทำกำไรจากการขายครั้งนี้ได้

แต่ถ้ากองทุนมีมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนลดลง เราก็จะมีโอกาสขาดทุนเมื่อขายคืน เนื่องจากเราถือไม่ครบอายุโครงการ

แต่กรณีที่เราถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ 5 ปี..

ถ้ากองทุนมีมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มขึ้น เราก็จะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมทั้งกำไรส่วนต่าง (Capital Gain)

แต่ถ้ากองทุนมีมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนลดลงก็ไม่ต้องกังวล เพราะกองทุนมีการรับประกันเงินต้นเอาไว้ เราก็จะได้เงินต้นคืนตามจำนวนเงินลงทุนของเราในตอนแรก ซึ่งก็แปลว่า การถือหน่วยลงทุนจนครบอายุจะทำให้เราไม่ต้องขาดทุนนั่นเอง

การรับประกันเงินต้นนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารเครดิต อะกริโกล (Crédit Agricole) ซึ่งเป็นธนาคารจากฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป

กองทุน KGT5YB มีนโยบายที่จะลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลก Amundi Asset Management จากประเทศฝรั่งเศส

สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และกังวลในเรื่องการขาดทุนของเงินต้น KGT5YB ก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่เรากำลังมองหาอยู่ในเวลานี้..

KGT5YB กำลังจะเสนอขายครั้งเดียวเท่านั้นในวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ซึ่งการซื้อขายกองทุนสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds และที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ธนาคารทหารไทย

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันของ KGT5YB เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2CQnt0f
หรือสอบถามที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

คำเตือน
– ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
– กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
– ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิการประกันเงินลงทุน 100% หลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.25%

#KAsset #KGT5YB #เลือกให้แล้วว่าดี