สัมภาษณ์ เจ้าของ AFTER YOU จะทำยังไงให้ ผ่านวิกฤตินี้ไปได้

สัมภาษณ์ เจ้าของ AFTER YOU จะทำยังไงให้ ผ่านวิกฤตินี้ไปได้

21 ม.ค. 2021
สัมภาษณ์ เจ้าของ AFTER YOU
จะทำยังไงให้ ผ่านวิกฤตินี้ไปได้
คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ CEO บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
© 2021 Longtunman. All rights reserved.