แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ของ Travel Tech และ MICE ในประเทศไทย

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ของ Travel Tech และ MICE ในประเทศไทย

12 ต.ค. 2021
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ของ Travel Tech และ MICE ในประเทศไทย
สถานการณ์ของธุรกิจ MICE ในไทย เริ่มกลับมาฟื้นตัวหรือยัง ?
ทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลัง โควิด-19 รอบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ?

ลงทุนแมน สัมภาษณ์พิเศษ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO Techsauce และ คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
© 2022 Longtunman. All rights reserved.