ใครที่กำลังวางแผนจะซื้อกองทุน RMF/SSF ปีนี้ ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุน RMF และ SSF ให้เลือกซื้อหลายรูปแบบ

ใครที่กำลังวางแผนจะซื้อกองทุน RMF/SSF ปีนี้ ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุน RMF และ SSF ให้เลือกซื้อหลายรูปแบบ

BBL x ลงทุนแมน
สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะซื้อกองทุน RMF/SSF ปีนี้
ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุน RMF และ SSF ที่น่าสนใจให้เลือกซื้อหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้, หุ้น หรือลงทุนผสม
ไปจนถึงกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ให้เลือกได้ตามต้องการ
และตอนนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ
เมื่อลงทุนกองทุน RMF และ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 64 – 30 ธ.ค. 64
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่าน...
• บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
• บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
• บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ที่ www.bangkokbank.com/RMFSSF2564
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon