อัตรากำไรสุทธิ คืออะไร ?

อัตรากำไรสุทธิ คืออะไร ?

5 เม.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ การนำเอากำไรสุทธิ หารด้วย รายได้ โดยอัตรากำไรสุทธิจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
การคำนวณอัตรากำไรสุทธิ สามารถทำได้จากการดูงบการเงินประเภท งบกำไร-ขาดทุน
โดยงบการเงินนี้จะบอก รายได้ (Revenue) และ กำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัท
ซึ่ง กำไรสุทธิ = รายได้ - ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - ภาษี
หรือพูดง่าย ๆ ว่า กำไรสุทธิ คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยเราสามารถคำนวณ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ได้โดยเอา กำไรสุทธิ หารด้วย รายได้
อัตรากำไรสุทธิของบริษัท เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทนั้นมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัท A มีอัตรากำไรสุทธิที่มากกว่า บริษัท B
ไม่ได้แปลว่า บริษัท A ทำธุรกิจได้ดีกว่า บริษัท B เสมอไป
เพราะแต่ละธุรกิจ ที่อยู่ในแต่ละอุตสาหกรรม ก็จะมีอัตราการทำกำไรที่แตกต่างกันออกไป
เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป จะมีอัตรากำไรสุทธิที่น้อยกว่า ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเป็นของตัวเอง แต่ธุรกิจที่ซื้อมาขายไป อาจใช้เวลาในการขายที่หมุนเร็วมากกว่า ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเอง และทำให้มีกำไรมากกว่าก็เป็นได้
โดยทั่วไปธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิสูง จะมีรอบการขายสินค้าที่ต่ำ
เช่น ธุรกิจเครื่องประดับ ธุรกิจแบรนด์หรู
และธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิต่ำ จะมีรอบการขายสินค้าที่สูง
เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจค้าส่ง
แต่หากธุรกิจมีอัตรากำไรสุทธิสูง และมีรอบการขายสินค้าที่สูงด้วย แปลว่าธุรกิจนั้นมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก
© 2023 Longtunman. All rights reserved.