M&A คืออะไร ?

M&A คืออะไร ?

22 ก.ค. 2022
[ประเด็นสำคัญ]
M&A ย่อมาจาก Mergers and Acquisitions
- Mergers คือ การที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
ทำการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นบริษัทใหม่
- Acquisitions คือ การที่บริษัทหนึ่ง เข้าไปซื้อกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ของอีกบริษัทหนึ่ง
M&A เป็นการรวมกันระหว่าง 2 คำเข้าด้วยกัน
คือคำว่า Mergers รวมกับคำว่า Acquisitions
โดยคำว่า Mergers คือ การที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ทำการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน
เป็นผลให้บริษัทเหล่านั้น ถูกยุบรวมกลายเป็นบริษัทใหม่
ซึ่งบริษัทเดิมทั้ง 2 บริษัทที่ควบรวมกัน ก็จะเป็นเจ้าของบริษัทใหม่ร่วมกัน
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A ควบรวมกับ บริษัท B เกิดเป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อ AB
ส่วนคำว่า Acquisitions คือ การที่บริษัทหนึ่งเข้าไปซื้อกิจการของอีกบริษัทหนึ่ง
โดยบริษัทที่เข้าซื้อจะยังคงเป็นบริษัทเดิม ไม่ได้ยุบรวมกันแล้วเกิดเป็นบริษัทใหม่
ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน
- Share Acquisition คือ การที่ผู้ซื้อเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทบางส่วน หรือทั้งหมด
- Asset Acquisition, Business Acquisition คือ การที่ผู้ซื้อเข้ามาซื้อทรัพย์สิน, หน่วยธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ของกิจการ
แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้บริษัทส่วนใหญ่เลือกหยิบกลยุทธ์ M&A มาใช้ ?
- ช่วยเสริมการเติบโตให้กับบริษัท
การเข้าไปควบรวมกิจการคู่แข่งที่อยู่ใน “ธุรกิจเดียวกัน” จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดได้ทันที
โดยไม่ต้องไปเสียเวลาลงทุนพัฒนาสินค้า ทดลองตลาด หรือจ้างพนักงานเพิ่ม
นอกจากควบรวมธุรกิจเดิมแล้ว การเข้าไปควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน “ธุรกิจใหม่”
ก็สามารถสร้างการเติบโตจากภายนอกกิจการ หรือที่เรียกว่า Inorganic Growth ได้เช่นกัน
- ช่วยเพิ่มอำนาจ และผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจ ให้กับบริษัท
เมื่อบริษัททำการควบรวมกิจการกันแล้ว ทำให้บริษัท สามารถใช้ทรัพยากรและจุดแข็งต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมให้ลดลงอีกด้วย
- เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ยกตัวอย่างกรณีที่เราเห็นภาพได้ชัดคือ การที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง
เข้าไปควบรวมกับบริษัทขนาดเล็กที่อาจมีสินค้า หรือองค์ความรู้ที่ดี แต่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน
ซึ่งการควบรวมกับธุรกิจขนาดใหญ่ จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหานั้นมีโอกาสอยู่รอดสูงขึ้น
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.