เบื้องหลัง 60 ปี ของ เชฟรอน กับการเป็นมากกว่า บริษัทผู้ผลิตพลังงาน

เบื้องหลัง 60 ปี ของ เชฟรอน กับการเป็นมากกว่า บริษัทผู้ผลิตพลังงาน

10 พ.ย. 2022
เบื้องหลัง 60 ปี ของ เชฟรอน กับการเป็นมากกว่า บริษัทผู้ผลิตพลังงาน
Chevron X ลงทุนแมน
มนุษย์เรา กับ บริษัทที่เราทำงานกันอยู่ในทุก ๆ วัน มีความเหมือนกันตรงไหน..
หากให้อธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพ
มนุษย์เราแต่ละคนเมื่อเกิดมาก็จะมีบุคลิกและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
ก็ไม่ต่างจากบริษัทต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ที่มีคาแร็คเตอร์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน
รู้หรือไม่ว่า เมื่อ 60 ปีที่แล้ว มีบริษัทพลังงานแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาบุกเบิกธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เรามีแหล่งพลังงานภายในประเทศเป็นของตัวเอง ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทที่ ลงทุนแมน กำลังพูดถึงคือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
แล้วสงสัยไหมว่า ทำไมตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในเมืองไทย
เชฟรอน ต้องระดมสรรพกำลังทุกอย่างที่มีอยู่ในมือ ทำภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ประสบความสำเร็จ
ลงทุนแมน จะเล่าให้ฟัง
Chevron Corporation เป็นบริษัทพลังงานระดับโลกสัญชาติอเมริกัน
ทำธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจร โดยมีสำนักงานอยู่ใน 180 กว่าประเทศทั่วโลก
หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดำเนินภารกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย หรือที่เรียกว่าเป็นธุรกิจต้นน้ำ (Upstream)
หลายคนอาจไม่รู้ว่า ในอดีตนั้นประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งหมด
โดย เชฟรอน เป็นบริษัทพลังงานแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในเมืองไทย เมื่อ 60 ปีที่แล้ว หรือในปี พ.ศ. 2505
เชฟรอนยังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทย เมื่อกว่า 40 ปีก่อน หรือในปี พ.ศ. 2524 โดยเชฟรอนได้นำเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย ซึ่งช่วยวางรากฐานให้กับอุตสาหกรรมนี้
จากการผลิตก๊าซธรรมชาติได้เชิงพาณิชย์ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่เรียกกันว่า “ยุคโชติช่วงชัชวาล” ที่ช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนไทย
โดยปัจจุบัน เชฟรอน สามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติเหลว, น้ำมันดิบ
โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตส่วนใหญ่ก็จะนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทย
ส่วนที่เหลือก็จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
จนถึงเป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะและก๊าซหุงต้ม
พอได้ยินแบบนี้ ก็แทบจะพลิกภาพความคิดของใครหลาย ๆ คน
พร้อมกับความรู้สึกว่า เชฟรอน เป็นบริษัทพลังงานที่ใกล้ตัวเราอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน
ผ่านการใช้ไฟฟ้าและพลังงานหลายรูปแบบ ทั้งในภาคธุรกิจ จนถึงในชีวิตประจำวัน
ที่น่าทึ่งกว่านั้น แม้จะเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก
แต่ใครจะคิดว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารและพนักงานที่เป็นคนไทยถึง 99%
การมีพนักงานคนไทยถึง 99% ทำให้บริษัทแห่งนี้
เข้าใจบริบทของสังคมไทย ที่เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ และมีน้ำใจซึ่งกันและกัน
เลยเป็นเหตุผลให้ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เชฟรอน จะคอยช่วยเหลือ
และเป็นพันธมิตรที่ดีของสังคมไทย
ทำให้ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา เชฟรอน จะมีสารพัดโครงการมากมาย
ที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น
ริเริ่มโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ในปี พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี
ใช้งบประมาณสูงถึง มากกว่า 1,160 ล้านบาท มีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงอาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
โดยที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ รวมมีนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์จากโครงการรวมแล้วกว่า 3 ล้านคน
ปี พ.ศ. 2559 ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ภาคใต้
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและติดอาวุธเรื่องเพศให้วัยรุ่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ
ให้เยาวชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและพึ่งพาตนเองได้
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 590 คน ที่ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ได้กว่า 10,300 คน อบรมพ่อแม่ไปแล้ว 7,900 คน และให้การช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหา 258 คน
และก็ยังมีอีกหลาย ๆ Project ที่ไม่ได้กล่าวถึง
แต่หากมองในภาพรวมทั้งหมดของทุก ๆ Project เชฟรอน แค่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการ “สร้างคน” ทั้งในชุมชนและเยาวชนในประเทศให้มีศักยภาพ
ด้วยความเชื่อที่ว่า“พลังคน สร้าง “พลังบวก” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกใบนี้
ซึ่งเราเองก็ได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้มาแล้วมากมาย
ที่ “คนธรรมดา สร้างปาฏิหาริย์” ที่เหลือเชื่อให้แก่โลกใบนี้มานับครั้งไม่ถ้วน
ด้วยความเชื่อนี้เองทำให้ล่าสุด เชฟรอน มีโฆษณาชิ้นหนึ่งเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี
ในการทำธุรกิจในเมืองไทย โดยโฆษณามีชื่อว่า “การลงมือทำ คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”
เป็นการนำเหตุการณ์ค้นหาผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติดภายในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาบอกเล่า
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงเชฟรอนเองที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครั้งนี้ เช่น อดีตหน่วยซีล ที่ปัจจุบันเป็นพนักงานของเชฟรอนได้ร่วมภารกิจดำน้ำเพื่อนำอาหารและขวดอากาศเข้าไปในถ้ำ หรือ นักธรณีวิทยาของเชฟรอนในภารกิจเบี่ยงทางน้ำไม่ให้เติมเข้าสู่ถ้ำหลวง โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่
“จนสร้างปาฏิหาริย์ซ้อนปาฏิหาริย์” เพราะใครจะคิดว่าผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน
จะยังมีชีวิตรอดอยู่ในถ้ำ แม้จะผ่านไปหลายวัน จนสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในถ้ำหลวง และผู้ประสบภัยได้สำเร็จ
คลิกชมโฆษณา 60 ปี เชฟรอนประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=L0ucZsYgdDI
ทีนี้ถ้าถามว่า ทำไมตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เชฟรอนต้องมุ่งมั่นพัฒนาพลังงาน
คอยช่วยเหลือสังคมยามเดือดร้อน พร้อมกับพัฒนาพลังคนในประเทศไทย
คำตอบคงต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นที่ว่า ทุกบริษัทบนโลกใบนี้ เกิดมาด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
เป้าหมายของ เชฟรอนประเทศไทย ตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินธุรกิจเมื่อ 60 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้
คือ “สร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย”
เพราะ เชฟรอน รู้ดีว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน
พลังงาน และผู้คนในประเทศไทย ทั้งสองสิ่งนี้มันต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กัน
References
-https://thailand.chevron.com/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
-ข้อมูลประชาสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
© 2022 Longtunman. All rights reserved.