โปรโมชันพิเศษ ลงทุนกองทุน RMF และ SSF ปี 65 ผ่านธนาคารกรุงเทพ

โปรโมชันพิเศษ ลงทุนกองทุน RMF และ SSF ปี 65 ผ่านธนาคารกรุงเทพ

BBL x ลงทุนแมน
เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2565 แล้ว
ใครที่กำลังมองหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่..
ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุนทั้ง RMF และ SSF หลากหลายนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงให้เลือกซื้อ
และตอนนี้ ก็กำลังมีโปรโมชันพิเศษ
สำหรับคนที่ลงทุนกองทุน RMF และ SSF
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน
เมื่อลงทุนกองทุน RMF และ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางบริการดังนี้
• โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
• บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
• หักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)
สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชันได้ที่ https://www.bangkokbank.com/RMFSSF2565?utm_source=LTMAN&utm_medium=FB&utm_campaign=RMFSSF65
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon