ลงทุนหุ้นกู้อนันดาฯ รับดอกเบี้ย [4.50-5.90]% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน อายุ ‘1 ปี 10  เดือน 5 วัน’ และ ‘2 ปี 10 เดือน 5 วัน’ อันดับเครดิต BBB-  คาดเปิดจองซื้อ 7-9 มี.ค. 66 ผ่าน 7 สถาบันการเงิน

ลงทุนหุ้นกู้อนันดาฯ รับดอกเบี้ย [4.50-5.90]% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน อายุ ‘1 ปี 10 เดือน 5 วัน’ และ ‘2 ปี 10 เดือน 5 วัน’ อันดับเครดิต BBB- คาดเปิดจองซื้อ 7-9 มี.ค. 66 ผ่าน 7 สถาบันการเงิน

ลงทุนแมน X ANANDA
ลงทุนหุ้นกู้อนันดาฯ รับดอกเบี้ย [4.50-5.90]% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน
อายุ ‘1 ปี 10 เดือน 5 วัน’ และ ‘2 ปี 10 เดือน 5 วัน’ อันดับเครดิต BBB-
คาดเปิดจองซื้อ 7-9 มี.ค. 66 ผ่าน 7 สถาบันการเงิน
การเปิดเมือง เปิดการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ภายหลังความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 คลี่คลาย ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวจนเกือบจะกลับไปเทียบเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19
อสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง หรือในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติก็ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นด้วยเช่นกัน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวครั้งนี้ด้วย
จึงนับเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุน ที่อนันดาฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นอายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย [4.50-4.70]% ต่อปี และ
รุ่นอายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย [5.70-5.90]% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน 5 วัน)
โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB-” ซึ่งจัดเป็น Investment Grade หรือ “ระดับลงทุน” และเป็นระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร โดยมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
คาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ปัจจัยที่หนุนให้หุ้นกู้อนันดาฯ น่าสนใจ นอกจากระยะเวลาของหุ้นกู้ที่ไม่ยาวนัก อันดับเครดิตที่อยู่ใน “ระดับลงทุน” และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับจูงใจแล้ว การเปิดโครงการใหม่และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องของอนันดาฯ ก็ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างมั่นคง
โดยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565) บริษัทฯ มียอดโอนทั้งสิ้น 9,306 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อประสบการณ์การทำงานของอนันดาฯ ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮมในเมืองได้เป็นอย่างดี
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้อนันดาฯ สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon