กองทุน MEGA10-A กองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่น่าติดตาม แห่งปี 2023 เติบโตไปมากแค่ไหน ?

กองทุน MEGA10-A กองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่น่าติดตาม แห่งปี 2023 เติบโตไปมากแค่ไหน ?

กองทุน MEGA10-A กองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่น่าติดตาม แห่งปี 2023 เติบโตไปมากแค่ไหน ?
กองทุน MEGA10-A เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก เช่น Amazon, Apple, Mastercard, Microsoft, Tesla และ Visa* ที่มีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เราได้ร่วมเป็นเจ้าของ 10 บริษัทผู้นำในด้านตราสินค้าระดับโลก ในกองทุน MEGA10-A
*ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th โทร. 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั่วประเทศ เช่น InnovestX, FINNOMENA, Dime!, Krungsri Capital Securities ฯลฯ
คำเตือน :
- กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Tag: MEGA10

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon