หุ้นมิสแกรนด์ MGI หุ้นไทย หุ้นแรก ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย P

หุ้นมิสแกรนด์ MGI หุ้นไทย หุ้นแรก ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย P

หุ้นมิสแกรนด์ MGI หุ้นไทย หุ้นแรก ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย P
วันนี้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย P (Pause) เพื่อหยุดพักการซื้อขายหนึ่งวัน
เพราะหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3
เนื่องจากมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ เมื่อวันก่อน
ซึ่งนี้นับเป็นครั้งแรกที่หุ้นไทย ถูกขึ้นเครื่องหมาย P นี้..
และนอกจาก ถูกหยุดพักการซื้อขายในวันนี้แล้ว
หุ้น MGI ยังถูกห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น จนกว่าจะถึงวันที่ 11 มี.ค. 2567
ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า P กับ SP ต่างกันอย่างไร ?
SP กับ P แตกต่างตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศใหม่ ดังนี้
- การขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension)
เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย SP เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที หรือไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด หรือ มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- การขึ้นเครื่องหมาย P (Pause)
เป็นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยจะใช้กับหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากสภาพการซื้อขายผิดปกติ
สำหรับ MGI คือเป็นอย่างหลัง เนื่องจากสภาพการซื้อขายผิดปกติ นั่นเอง..
คำเตือน : โพสต์นี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้แนะนำให้ซื้อ หรือ ขาย แต่อย่างใด
Tag: MGI
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon