Month: January 2019

สรุปผลประกอบการ FACEBOOK ไตรมาสล่าสุด

สรุปผลประกอบการ FACEBOOK ไตรมาสล่าสุด

ปีที่ผ่านมา..
หุ้นบริษัท Facebook มีราคาสูงสุดที่ 218.62 ดอลลาร์สหรัฐ
และมีราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 123.02 ดอลลาร์สหรัฐ ในไม่กี่เดือนถัดมา

ใครจะไปคิดว่าราคาหุ้น Facebook จะตกลงไปถึงเกือบครึ่ง

เรื่องนี้มีสาเหตุหลักมาจาก ข่าวเรื่องข้อมูลของ Facebook ที่ถูกนำไปใช้ผิดวิธี

แล้วบทสรุปของ Facebook ในไตรมาสล่าสุดเป็นอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ใครเป็นเจ้าของ Bento?

ใครเป็นเจ้าของ Bento?

ใครเป็นเจ้าของ Bento?

รายได้ UNIQLO และ H&M ในประเทศไทย

รายได้ UNIQLO และ H&M ในประเทศไทย

รายได้ UNIQLO และ H&M ในประเทศไทย

ลงทุนแมน พาไปวัด PM2.5 ในชีวิตประจำวัน

ลงทุนแมน พาไปวัด PM2.5 ในชีวิตประจำวัน

ลงทุนแมน พาไปวัด PM2.5 ในชีวิตประจำวัน

สรุปผลประกอบการ APPLE ไตรมาสล่าสุด

สรุปผลประกอบการ APPLE ไตรมาสล่าสุด

Apple เพิ่งประกาศผลประกอบการออกมาในวันนี้
มีหลายเรื่องน่าสนใจ
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ลงทุนแมน ได้นำเครื่องวัด PM2.5 ตรวจสอบตามสถานี BTS ใน กทม.

ลงทุนแมน ได้นำเครื่องวัด PM2.5 ตรวจสอบตามสถานี BTS ใน กทม.

ลงทุนแมน ได้นำเครื่องวัด PM2.5 ตรวจสอบตามสถานี BTS ใน กทม.

ค่า PM2.5 แต่ละที่เป็นอย่างไร? ดูในรูปประกอบได้เลย

ผู้สนับสนุน.. กสิกรไทยจัดการกับ Big Data อย่างไร?

ผู้สนับสนุน.. กสิกรไทยจัดการกับ Big Data อย่างไร?

“ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย”

คำกล่าวจากคุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ซึ่งแสดงถึงแนวทางของธนาคารกสิกรไทยที่กำลังจะมุ่งไป
ภายใต้เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าของบริษัทที่มีชื่อว่า “ข้อมูล”

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

สายการบินอะไร? “ตรงต่อเวลา” ที่สุดในโลก

สายการบินอะไร? “ตรงต่อเวลา” ที่สุดในโลก

สายการบินอะไร? “ตรงต่อเวลา” ที่สุดในโลก

เจ้าของ Starbucks จะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เจ้าของ Starbucks จะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

รู้หรือไม่ว่า..
ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ Donald Trump
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

นั่นหมายความว่า ปีหน้าที่จะถึงนี้ Trump จะทำงานครบวาระและจะมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นอีกครั้ง

นอกจากชื่อของ Trump และ Clinton
ยังมีอีกหนึ่งผู้ลงสมัครที่น่าสนใจ
เขาคือใคร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง