อนาคตธุรกิจ “ก๊าซธรรมชาติ” ประเทศไทย เป็นอย่างไร ?

หลังจากประเทศไทยได้สำรวจพบ ทรัพยากรพลังงาน อย่าง “ก๊าซธรรมชาติ” ที่อ่าวไทยในปี พ.ศ. 2520 หรือกว่า 44 ปีก่อน หลังจากนั้นมา ก๊าซธรรมชาติ ก็ได้กลายมาเป็นแหล่ง เชื้อเพลิงสำคัญในประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด และการค้นพบครั้งนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดตั้ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ขึ้นในปีถัดมา อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นเชื้อเพลิงพลังงานจากฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่อนาคต ทั่วโลกก็กำลังหันเข้าหาเชื้อเพลิงสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก็น่าจะทำให้แนวโน้มการใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติลดลง แล้วอนาคตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
26 เม.ย. 2021
SPONSORED
© 2022 Longtunman. All rights reserved.