Tag: ธนาคาร

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

กสิกรไทย ใหญ่แค่ไหน?

กสิกรไทย ใหญ่แค่ไหน?

คำถามชวนคิด
ถ้าให้รวมเงินในธนาคารทั้งหมดของประเทศไทย จะมีมากขนาดไหน?
บางคนอาจบอกว่าเป็นหลายแสนล้านบาท

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย จริงๆ แล้วเงินฝากในประเทศไทยรวมกันมีมากถึง 12.5 ล้านบาท

ถ้าให้หารคนไทยทั้งหมด 68 ล้านคน ก็จะแปลว่าคนไทยมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ 1.8 แสนบาท

P/E ของหุ้นธนาคารทั่วโลก เป็นอย่างไร

P/E ของหุ้นธนาคารทั่วโลก เป็นอย่างไร

P/E ของหุ้นธนาคารทั่วโลก เป็นอย่างไร / โดย ลงทุนแมน “P/E ต่ำถือว่าเป็นหุ้นราคาถูกหรือไม่” เรื่องนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย แล้ว P/E ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อยู่ในต่างประเทศ จำเป็นจะต้องมี P/E ที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ช่วงนี้เราน่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของธนาคารไทยได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทมีกำไรที่เติบโตขึ้นมากน้อยแตกต่างกัน ถ้าพูดถึงกำไร นักลงทุนหลายคนมักจะนำไปเทียบกับราคาหุ้น เรียกว่า P/E P คือราคา E คือกำไร ถ้า P/E ต่ำก็หมายความว่าราคาหุ้นถูกเมื่อเทียบกับกำไร แล้ว P/E โดยทั่วไปของหุ้นประเทศไทยอยู่ที่เท่าไร และเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ ในโลกนี้ เพื่อเปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพชัดเจน จะขอยกตัวอย่างจากหุ้นกลุ่มธนาคาร P/E เฉลี่ยของกลุ่มหุ้นธนาคารไทยอยู่ที่ประมาณ 11.54 เท่า […]