Tag: สมาร์ตโฟน

HUAWEI อยากก้าวข้าม Apple

HUAWEI อยากก้าวข้าม Apple

“ผมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ด้วยเงิน 1 แสนบาท..”
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ Ren Zhengfei ผู้สร้างอาณาจักร Huawei เมื่อ 32 ปีก่อน

ปัจจุบัน Huawei กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนสินค้าเทคโนโลยีระดับโลก
ปี 2018 รายได้ 2.8 ล้านล้านบาท กำไร 2.2 แสนล้านบาท

แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ เขาสร้างอะไรใน Huawei บ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

สงคราม สมาร์ตโฟน

สงคราม สมาร์ตโฟน

ถ้าให้ต้นทุนผลิตของ Apple 100 บาท
Apple จะตั้งราคาขายอยู่ที่ 251 บาท
ในขณะที่ Huawei จะตั้งราคาขายอยู่ที่ 115 บาท
นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้
ไตรมาสล่าสุด Huawei ขายสมาร์ตโฟนได้มากกว่า Apple 5.1 ล้านเครื่อง

ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน เมื่อพูดถึงสมาร์ตโฟนของจีน
เชื่อว่าคงจะไม่มีใครอยากได้
แต่สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่า
สมาร์ตโฟนของจีนกำลังกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง