SPONSORED
SPONSORED

ก้าวย่างที่ท้าท้ายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากปี 63 สู่ปี 64

ตั้งแต่ต้นปี 2563 นี้ ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีข่าวสารหรือปัจจัยใดที่เป็นผลบวกต่อวงการอสังหาริมทรัพย์เลย โดยหากไล่ timeline ดูจะเห็นว่ามีแต่สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคเสียมากกว่าโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น ปรากฏการณ์ของฝุ่น PM2.5, การเกิดโรคระบาดโควิด 19, สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา, การบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ในขณะที่ผลกระทบจากมาตรการอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV) ยังคงอยู่
1 ธ.ค. 2020

อสังหาริมทรัพย์เมืองไทย อาจไม่ได้ เลวร้าย อย่างที่คิด

เราคงเคยได้ยินทฤษฎีการฟื้นตัวแบบโลโก้ของ Nike ที่ธุรกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวที่ละนิดๆ เหมือนเครื่องหมายถูก ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่อาจเข้าข่ายอยู่ในทฤษฎีดังกล่าวก็คือ “อสังหาริมทรัพย์” รู้หรือไม่ จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม จำนวนขอเลขที่บ้านใหม่ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 32,101 ยูนิต เติบโต 123% หากเทียบกับช่วง กุมภาพันธ์ - เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเมืองไทย การเติบโตนี้..กำลังบอกกับเราว่า... ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กำลังค่อยๆ พาตัวเองฟื้นตัวจากวิกฤติ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ลงทุนแมนจะวิเคราะห์ให้ฟัง
23 ต.ค. 2020
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.