กรณีศึกษา คนเชื้อสายเลบานอน อยู่ในบราซิล มากกว่าประเทศตัวเอง

211 ล้านคน คือจำนวนประชากรในบราซิล ทำให้ประเทศแห่งนี้ มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งนอกจากมีคนมากแล้ว บราซิลยังถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากด้วย เพราะบราซิลอยู่ในดินแดนใหม่ที่ถูกค้นพบโดยชาวตะวันตก โดยปัจจุบันมีชาวพื้นเมืองเดิมที่อยู่ในบราซิลเป็นจำนวนไม่มาก ประชากรจำนวนมากในบราซิล เป็นลูกหลานของผู้อพยพรุ่นแรกจากยุโรป เช่น โปรตุเกส และอิตาลี รวมทั้งยังมีลูกหลานของผู้อพยพจากญี่ปุ่นอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมายังบราซิล นั่นคือคนเชื้อสายเลบานอน จนทำให้ตอนนี้มีคนเชื้อสายเลบานอนในบราซิลกว่า 8 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้ มากกว่าประชากรในเลบานอนเอง ที่มีอยู่ 6.9 ล้านคนเสียอีก เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
10 ก.ค. 2021
SPONSORED
© 2022 Longtunman. All rights reserved.