Tag: เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 6 เศรษฐกิจและศาสนา

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 6 เศรษฐกิจและศาสนา

ถ้าถามว่า ใครคือผู้ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในยุโรป ช่วงศตวรรษที่ 16
คำตอบไม่ใช่ “ประเทศ”
แต่เป็น “ศาสนจักร”
นอกจากอำนาจที่อยู่เหนือจิตใจแล้ว
ศาสนจักรยังเป็นผู้กุมอำนาจทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วยุโรป

และก็เช่นเดียวกับทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์

อำนาจที่มีมากเกินไป
ถึงจุดหนึ่ง ก็จะย้อนกลับมาทำลายตัวเอง..

สรุป เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีแรก

สรุป เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีแรก

มีคนถามว่า “ค่าเงินบาท” ตอนนี้แข็งสุดในรอบหลายปี จะกระทบการส่งออกมั้ย ตอบได้เลยว่ากระทบแน่ แต่นอกจากเรื่องค่าเงินแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วง
นั่นก็คือ สงครามการค้า สหรัฐ-จีน หลายคนคิดว่าไม่เกี่ยว แต่ข้อมูลออกมา ไทยสูญเสียการส่งออกไปจีนเป็นจำนวนมาก จากเดิมเราคิดว่าการส่งออกจะโต ตอนนี้กลายเป็นขอให้เท่าเดิมก็พอแล้ว

เวียดนามในวันนี้ โตเร็วขนาดไหน?

เวียดนามในวันนี้ โตเร็วขนาดไหน?

ใครจะไปคิดว่า เวียดนามซึ่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
และเคยผ่านศึกสงครามมายาวนาน
แต่เวียดนามในวันนี้ได้เปลี่ยนไปจากอดีตจนแทบจะเรียกว่าพลิกฝ่ามือ
จนตอนนี้ได้กลายมาเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างเต็มตัวแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง