SPONSORED

ไต้หวัน เกาะแห่งเทคโนโลยี

เมื่อพูดถึงไต้หวัน เราจะนึกถึงอะไร หลายคนคิดถึง ชานมไข่มุก และตึกไทเป 101 แต่จริงๆ แล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไต้หวัน คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี.. แต่รู้หรือไม่ว่า..เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ดินแดนเกาะแห่งนี้ยังเป็นดินแดนยากจน รายได้ต่อหัวของประชากรไม่ต่างจากไทยมากนัก คือราว 2,000 บาท ต่อคน ต่อปี แต่ในเวลานี้ ไต้หวันที่มีประชากรเพียง 23 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศ และประชากรมีรายได้ต่อหัวมากกว่าประเทศไทย 3 เท่า สิ่งสำคัญที่ทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้ ก้าวข้ามกลายเป็นเขตเศรษฐกิจรายได้สูงได้ ก็คือ “เทคโนโลยี” เส้นทางแห่งเทคโนโลยีของไต้หวันเป็นอย่างไร?
30 มิ.ย. 2019
SPONSORED
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.