SPONSORED

อสังหาริมทรัพย์เมืองไทย อาจไม่ได้ เลวร้าย อย่างที่คิด

เราคงเคยได้ยินทฤษฎีการฟื้นตัวแบบโลโก้ของ Nike ที่ธุรกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวที่ละนิดๆ เหมือนเครื่องหมายถูก ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่อาจเข้าข่ายอยู่ในทฤษฎีดังกล่าวก็คือ “อสังหาริมทรัพย์” รู้หรือไม่ จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม จำนวนขอเลขที่บ้านใหม่ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 32,101 ยูนิต เติบโต 123% หากเทียบกับช่วง กุมภาพันธ์ - เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเมืองไทย การเติบโตนี้..กำลังบอกกับเราว่า... ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กำลังค่อยๆ พาตัวเองฟื้นตัวจากวิกฤติ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ลงทุนแมนจะวิเคราะห์ให้ฟัง
23 ต.ค. 2020
SPONSORED
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.