B-SIP กองทุนหุ้นยั่งยืน ไม่ได้มีแค่เรื่อง พลังงานสะอาด

ถ้าพูดถึงธุรกิจ “ยั่งยืน” ขึ้นมา หลายคนคงนึกถึง บริษัทคลีน ๆ ที่ทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ความยั่งยืนมันไม่ได้จำกัดที่คำว่าพลังงานสะอาด และธุรกิจที่รักษ์โลก ก็ไม่ได้มีแค่ในกลุ่มพลังงานเท่านั้น.. เพราะธุรกิจที่ช่วยเรื่องความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม สังคมได้นั้น ยังมีอยู่ในอีกหลากหลายอุตสาหกรรม อย่างเช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่เมื่อพัฒนาชิปให้มีประสิทธิภาพขึ้น ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกลงได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนในด้านพลังงานได้เช่นกัน หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ออกแบบ ที่ช่วยให้การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง หรือสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ก็ช่วยเรื่องกระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืนได้เช่นกัน
26 มิ.ย. 2021
SPONSORED
© 2022 Longtunman. All rights reserved.