Tag: Hyperinflation

สรุปเรื่อง Hyperinflation ของเวเนซุเอลา

สรุปเรื่อง Hyperinflation ของเวเนซุเอลา

ภาพเงินเวเนซุเอลาที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนถนนอย่างไร้ค่า
เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่เรียกว่า
Hyperinflation
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
ลองอ่านเรื่อง เวเนซุเอลา ที่ลงทุนแมนเคยเขียนทั้งหมด
มีทั้งหมด 4 ตอน