Tag: Sea Group

SEA Group ยอมขาดทุนหนัก เพื่อสร้างรายได้

SEA Group ยอมขาดทุนหนัก เพื่อสร้างรายได้

SEA Group ยอมขาดทุนหนัก เพื่อสร้างรายได้

Sea Group ขาดทุนไปเรื่อยๆ ก็ IPO ได้

Sea Group ขาดทุนไปเรื่อยๆ ก็ IPO ได้

หากพูดถึง Sea Group หลายคนคงอาจจะไม่คุ้นหูนัก
แต่หากพูดถึง Garena ผู้ให้บริการเกมฮิตอย่าง ROV คงรู้จักกัน

Garena เป็นหนึ่งในธุรกิจของ Sea Group
นอกจากนั้น Sea Group ยังประกอบธุรกิจการให้บริการออนไลน์อื่นๆ ด้วย

ธุรกิจของ Sea Group มีอะไรบ้าง และผลประกอบการเป็นอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

การีน่า สตาร์ทอัพใหญ่สุดในอาเซียน

การีน่า สตาร์ทอัพใหญ่สุดในอาเซียน

เกม ROV เจ้าของคือ การีน่า
ถ้าถามคนเล่นเกม คงไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้
รู้ไหมว่าบริษัทนี้กำลังมาแรงสุดๆ
เจ้าของบริษัทนี้คือใคร?