SPONSORED

ส่องธุรกิจ ‘ศรีตรังโกลฟส์’ ผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ เติบโตในวันที่เศรษฐกิจผันผวน

ลงทุนแมน x ศรีตรังโกลฟส์ ในวิกฤติย่อมมีโอกาส… สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อาจทำให้บางธุรกิจต้องปิดตัว แต่บางธุรกิจเป็นโอกาสเร่งผลิตสินค้ารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าถุงมือยางที่กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ทั้งในทางวงการแพทย์ สถานเสริมความงาม อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ส่งผลให้ถุงมือยางได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เสมือนเป็นอวัยวะที่ 33 และในประเทศไทย ก็มีผู้ประกอบการที่ขึ้นแท่นผลิตและจำหน่ายถุงมือยางอยู่ในระดับเบอร์ต้นของโลก และประสบความสำเร็จจากการส่งออกต่างประเทศ เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
11 มิ.ย. 2020
© 2023 Longtunman. All rights reserved.