Tag: Wikipedia

Wikipedia ตัวอย่างความร่วมมือของมนุษย์โลก

Wikipedia ตัวอย่างความร่วมมือของมนุษย์โลก

หากพูดถึงเว็บไซต์ที่ทุกคนบนโลกนี้ ต้องเคยใช้งาน
หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น “Wikipedia” หรือ สารานุกรมออนไลน์
Wikipedia ถูกนำไปใช้หาข้อมูลทุกเรื่องราวบนโลกนี้
และ ลงทุนแมนก็ใช้เป็นประจำอีกด้วย

เว็บไซต์ไหน ที่ชาวโลกเข้าบ่อยสุด

เว็บไซต์ไหน ที่ชาวโลกเข้าบ่อยสุด

ลงทุนแมนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า
เว็บไซต์อะไรที่ถูกใช้งานมากที่สุดในบ้านเรา
วันนี้เราจะมาดูว่า เว็บไซต์อะไร มีคนใช้งานมากที่สุดในโลก