สรุปคำตัดสินของศาลให้คุ้มครองชั่วคราว เซ็นทรัล วิลเลจ แบบเข้าใจง่ายๆ

สรุปคำตัดสินของศาลให้คุ้มครองชั่วคราว เซ็นทรัล วิลเลจ แบบเข้าใจง่ายๆ

30 ส.ค. 2019
สรุปคำตัดสินของศาลให้คุ้มครองชั่วคราว เซ็นทรัล วิลเลจ แบบเข้าใจง่ายๆ / โดย ลงทุนแมน
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ศาลตัดสินให้ AOT รื้อถอนสิ่งกีดขวางตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เซ็นทรัล วิลเลจ ของ CPN
รายละเอียดคำตัดสินของศาลแบบเข้าใจง่ายๆเป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะสรุปให้ฟัง
-AOT เป็นเพียงหน่วยงานที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
-AOT มีหน้าที่ดูแล และระวังรักษามิให้บุคคลใดมารบกวนการครอบครองเท่านั้น มิได้มีอำนาจอื่นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุดังกล่าว
-CPN ทำทางเชื่อม และใช้ทางเชื่อมเป็นทางเข้าออก และการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐาน มิได้มีลักษณะเป็นการรบกวนการครอบครองในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด
-การกระทำของ AOT ทำให้ CPN ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ซึ่งจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไป
-AOT อ้างว่าการใช้ทางเชื่อมจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ในด้านการเงิน เศรษฐกิจ และบริการสาธารณะ เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น
-ปัจจุบันการใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออก ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ AOT อ้างแต่อย่างใด
-ดังนั้น การที่ศาลให้คุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของ CPN จึงไม่เป็นการเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของ AOT
ศาลจึงมีคำสั่งให้ AOT รื้อถอนสิ่งกีดขวางใดๆออกไปจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต
และยุติการดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ใดๆของ CPN
-----------------
Blockdit แอปคลังความรู้ Blockdit.com/download
Tag: CPNAOT
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.