บริษัทที่มีมูลค่ามากสุด ในประวัติศาสตร์โลก

บริษัทที่มีมูลค่ามากสุด ในประวัติศาสตร์โลก

1 มิ.ย. 2020
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทเหล่านี้ได้ที่
Dutch East India Company https://www.longtunman.com/3192
Mississippi Company https://www.longtunman.com/3223
South Sea Company https://www.longtunman.com/4825
Saudi Aramco https://www.longtunman.com/1915
-อยากรู้เรื่องประวัติเศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ซื้อหนังสือได้ที่
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/1000-i714570154-s1368712682.html
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.