เทคนิคการบริหารงานของ คุณสุชาดา CEO บริษัท Makro

เทคนิคการบริหารงานของ คุณสุชาดา CEO บริษัท Makro

22 ธ.ค. 2021
เทคนิคการบริหารงานของ คุณสุชาดา CEO บริษัท Makro
- อะไรที่ทำให้สยามแม็คโคร ยิ่งใหญ่ได้ในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในประเทศไทย
- มาเรียนรู้ เคล็ดลับการบริหารของ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ที่ทำให้ Makro ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
Tag: Makro
© 2021 Longtunman. All rights reserved.