SPONSORED

วิเคราะห์ MAKRO หลังรับโอนกิจการโลตัสส์ จะเป็นอย่างไร ?

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หนึ่งในข่าวใหญ่ในวงการตลาดหุ้นไทย คงหนีไม่พ้นการปรับโฉมทางธุรกิจระหว่างบริษัทในเครือซีพี ที่จะทำการโอนกิจการของโลตัสส์ให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ภายหลังจากการรับโอนกิจการ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ MAKRO จะเป็นเจ้าของโลตัสส์ทั้งหมดในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของโลตัสส์ได้แก่ CPALL CPM และ CPH จะมาเป็นผู้ถือหุ้นของ MAKRO ซึ่งก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของ MAKRO ถูก Dilute ความเป็นเจ้าของลงประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วภายหลังจากโอนกิจการกันแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไป ?
7 ต.ค. 2021
SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.