SPONSORED

THE ISSARA SATHORN ใช้ชีวิตอิสสระ… ให้สุดในทุกด้าน

ผู้สนับสนุน.. THE ISSARA SATHORN ใช้ชีวิตอิสสระ… ให้สุดในทุกด้าน หากเราเป็นหนึ่งคนที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองเพื่อทำงาน แต่ต้องการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์การ “ใช้ชีวิตอิสสระ… ให้สุดในทุกด้าน” ทั้งในด้านการทำงานและชีวิต หนึ่งในทำเลที่น่าจะตอบโจทย์เราก็คือ ย่านสาทร และหนึ่งในนั้นก็คือ ถนนจันทน์ ซึ่งถนนเส้นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังย่านธุรกิจสาทรและสีลม สำหรับโครงการล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนถนนจันทน์ ถูกสร้างขึ้นโดย ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ภายใต้โครงการ ดิ อิสสระ สาทร ประวัติศาสตร์ของถนนจันทน์และรายละเอียดของ โครงการที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

27 พ.ย. 2019

SPONSORED
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.