SPONSORED
SPONSORED

วิกฤติเศรษฐกิจไทยตอนนี้ ต่างกับ วิกฤติปี 40 อย่างไรบ้าง?

ในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย เจอกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก คือ วิกฤติต้มยํากุ้งในปี พ.ศ. 2540 และครั้งที่ 2 ก็คือ วิกฤติเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด 19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน สำหรับเหตุการณ์วิกฤติซับไพรม์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในปี พ.ศ. 2551 ในตอนนั้นประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบมาก เท่า 2 วิกฤตินี้ แน่นอนว่า สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 2 วิกฤตินี้ คือส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำอย่างหนัก แล้วความแตกต่างกันของทั้ง 2 วิกฤตินี้ คืออะไร? ลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟัง
1 พ.ย. 2020
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.