ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ 7.4 ล้านคน อยู่ลำดับที่ 104 ของโลก แต่มีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 11.2 ล้านล้านบาท ใหญ่เป็นลำดับที่ 34 ของโลก จากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2017 ฮ่องกงคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยถ้าไล่จากอันดับ 5 ไปอันดับ 1 จะเป็นดังนี้ 5. มาเก๊า จำนวนนักท่องเที่ยว 17.3 ล้านคน 4. สิงคโปร์ จำนวนนักท่องเที่ยว 17.6 ล้านคน 3. ลอนดอน จำนวนนักท่องเที่ยว 19.8 ล้านคน 2. กรุงเทพฯ จำนวนนักท่องเที่ยว 22.5 ล้านคน 1. ฮ่องกง จำนวนนักท่องเที่ยว 27.9 ล้านคน มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี 2025 ฮ่องกงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มถึง 45 ล้านคนต่อปี
30 ธ.ค. 2018
SPONSORED
SPONSORED
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.