Tag: ธนาคารกรุงเทพ

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

รู้ไหมว่านับจนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงเทพมีอายุเกือบ 75 ปีแล้ว
ผู้ก่อตั้งธนาคารนี้ เขาเป็นใคร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

สรุป กำไรของธนาคาร ไตรมาสที่ 1

สรุป กำไรของธนาคาร ไตรมาสที่ 1

สรุป กำไรของธนาคาร ไตรมาสที่ 1

<ผู้สนับสนุน> ยุคสังคมไร้เงินสด

<ผู้สนับสนุน> ยุคสังคมไร้เงินสด

“เรากำลังจะเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด”
ประโยคนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันมาหลายครั้ง
แต่ก็คิดว่าน่าจะอีกไกล
แต่จริงๆแล้ว
เรื่องนี้ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่รู้ตัวแล้ว

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง